Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên

Vẹn tròn hiếu nghĩa - Phúc hưởng thiên thu

Điểm đến văn hoá tâm linh

Văn hóa tâm linh hào hoa phong nhã và thấy giáo lý trang nghiêm của Đức Phật gần gũi